Velký a Malý Tisý

Národní přírodní rezervace (NPR) Velký a Malý Tisý patří svou rozlohou k největším a nejvýznamnějším mokřadům v České republice. Je součástí rozsáhlého nadregionálního biocentra Stará řeka - Rožmberk - Velký Tisý, součástí mokřadu mezinárodního významu "Třeboňské rybníky" chráněného dle Ramsarské konvence a v seznamu evropských významných ptačích území (IBA) je zařazena jako jedna z významných lokalit v rámci ČR.

A právě tuto rezervaci najdete nedaleko našeho ubytování Třeboňsko U Radnice,  necelé 2 km. Krásnou procházkou můžete dojít k rybníku a pozorovat okolní krásy.penzion Třeboňsko - Velký a Malý Tisý

Nachází se zde velmi zachovalý komplex vzácných rostlin a živočichů, vázaných na vodní a mokřadní biotopy. Největší ze soustavy 11 rybníků je Velký Tisý (315 ha katastrální a cca 275 vodní plochy).

Břehy rybníka jsou značně členité s několika ostrovy a poloostrovy ve východní a jihovýchodní části rybníka. Nejvýraznější poloostrov (dříve ostrov) Lůsy vybíhající z jižního břehu odděluje od hlavní plochy rybníka mělkou Přeseckou zátoku, která byla v minulosti zarostlá mokřadní vegetací (orobinec, rákos).

Rybníky Malý Dubovec, Velký Dubovec a Velký Panenský

K dalším významným lokalitám na území NPR patří rybníky Malý Dubovec, Velký Dubovec a Velký Panenský, které leží pod hrází Velkého Tisého a jsou poměrně členité s výraznými rákosovými lemy.

Rybník Šatlavy tvoří významný mokřad s rozsáhlou rákosinou a porosty keřových vrb ve východní části NPR. Na východním břehu Šatlav přechází rákosiny do pásů vlhkých luk, na kterých se vyskytují cenné druhy rostlin. Jižním směrem vybíhá ze Šatlav rozlehlá rákosina, která byla počátkem 90. let uměle zaplavena a vodní režim je zde ovlivňován s ohledem na výskyt některých význačných druhů rostlin i vodních ptáků.

Ostrov na rybníku Malý Tisý, který je viditelný od železniční zastávky Lužnice, se nazývá Weidmannův.

K nejvýznamnějším druhům chráněných rostlin, které se na území rezervace vyskytují, patří vstavač kukačka (Orchis morio), masnice vodní (Tillaea aquatica), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), bublinatka prostřední (Utricularia intermedia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), tolije bahenní (Parnassia palustris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) nebo žebratka bahenní (Hottonia palustris)

Z historie lokality

  • Rybník Velký Tisý, který je nejvýznamnější částí rezervace, byl dostavěn jako jeden z prvních velkých rybníků Třeboňska v roce 1505 a při jeho stavbě se poprvé objevilo jméno Štěpánka Netolického.
  • V letech 1506-1520 byla postavena Zlatá stoka, která obtéká rybník z jihu a stala se pro něj stálým zdrojem vody.
  • Poměrně intenzivní využívání břehů rybníka jako luk a pastvin vedlo k odstraňování dřevin a nízká intenzita chovu ryb až do 50. let tohoto století umožňovala bohatý rozvoj litorální vegetace. Výsledkem byly rozsáhlé mokřadní porosty přecházející přímo do vlhkých luk a pastvin. Lokalita je již od konce 19.st. známa botanikům a od poloviny tohoto století se zde zintenzívnil i ornitologický výzkum, který vedl k vyhlášení rezervace v roce 1957.
  • Po zániku drobného maloplošného zemědělství a nástupu těžké techniky přestaly být udržovány pobřežní louky a okraje rybníků většinou zarostly náletem dřevin. Vlivem zvýšení intenzity hospodaření, které statut rezervace do roku 1992 neomezoval, pak došlo ke zvýšení množství živin, úbytku rákosin i mnoha živočišných a rostlinných druhů.

Přijeďte se podívat a uvidíte sami!


Rezervace ubytování Třeboňsko U Radnice

Penzion U Radnice najdete 8 km od rybníka Rožmberk, ubytování při jeho výlovu si můžete rezervovat právě nyní. Doporučujeme si zajistit ubytování včas, v tento termín totiž bývá na Třeboňsku velmi plno.

Objednávky a informace o volných termínech:

  • 728 064 166 - Silvie Pešoutová
  • info@penzion-radnice.cz nebo penzionuradnice@centrum.cz

E-maily vybíráme každý den a okamžitě odpovídáme. Můžete nám napsat i přes tento formulář.

Ubytování Třeboňsko - penzion U RadnicePenzion Třeboňsko - ubytování nedaleko TřeboněCyklisté vítání - penzion TřeboňskoPenzion U Radnice na FacebokuPensjonat U Hall
ČeskyEnglishDeutsch
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím
Penzion u Radnice v Lomnici nad Lužnicí hodnocení